Rybářské povolenky

Občané ČR: Pro vystavení povolenky je potřeba předložit platný český rybářský lístek, členskou průkazku, občanský průkaz.

Český rybářský lístek si musíte zařídit v místě svého trvalého bydliště.  Rybářské lístky občanům ČR vydává obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt. Nelze vydávat lístky občanům s trvalým pobytem v jiných správních obvodech!

Prodejní místa rybářských povolenek